Jdi na obsah Jdi na menu
 


Léčení krystaly a jiných kamenů

 

 

          tvar.jpg

Terapie drahými kameny je stará jako lidstvo samo. Terapie se prováděla nejrůznějšími způsoby. Kameny se používali ve formě prášku, užívaly se jako léky či tablety, nebo se ponořili do vody, která se pila nebo se v ní koupalo. Přikládaly se na rány, aby zastavily krvácení. Nejjemnější terapií bylo využívání vibrace těchto kamení přikládáním na čakry. Základem působení těchto kamenů je rozhodně to, že vy sami věříte. Přírodní vědy a mnoho dalších už dávno dokázaly, že téměř všechny věci tohoto světa na sebe vzájemně působí, protože vše je v podstatě vibrace. To, co vidíme, slyšíme, můžeme nějak vnímat, i to, co se našim fyzickým smyslům jeví jako pevné látka, jsou v podstatě vibrace o různých frekvencích. Vibrující těleso tak může působit na jiné, které je k tomu vhodné svou stavbou, a tak se jejich vliv spojí... vibrace se dostávají do vzájemné "rezonance".

 

Vliv kamenů se zakládá na fenoménu rezonance ( to se týká jen drahých a léčivých kamenů, ale i hornin, podzemních pramenů a vůbec všeho, co nás oblkopuje.) Každý kámen vibruje svým zvláštním způsobem, což lze vysvětlit působením přítomností prvků, z nichž se skládá. Tato vibrace odpovídá různým obrazcům nemocí tělesné nebo duševné - duchovní povahy.

 

 
 
                      kaminky.jpg

 


 

 

 

 

Testování minerálů

Vhodnost minerálu přetestujeme pomocí kyvadla, mentálně, když ho držíme v dlani, svalovým testem nebo intuicí. Je možné také použít automatickou kresbu. Zaměřujeme se hlavně na to, zda-li jsou kameny vhodné pro určitou čakru, na dané energetické bloky a jestli kámen pomáhá nastolit soulad čaker a aury.
Pokud si nejsme jisti, jaký kámen použít, jako jednoduchou pomůcku využijeme toto pravidlo : čím průsvitnější a průhlednější minerál, tím má vyšší energii, vyšší harmonii, je vhodný na vyšší čakry, jemnější energie a je možno ho užívat ve všech čakrách.
Neprůhledné a neprůsvitné minerály jsou vhodné pro nižší čakry, přízemnější energie, energie bližších k vibraci hmoty.
Dříve se používaly směsi z drcených minerálů do jídla, vody, léků i do ran. Dnes máme i jemnější metody a dokážeme přijímat energii z krystalů a
minerálů mentálně do našeho aurického těla, které ji přijímá rychleji, jemněji a na více hladinách, než tělo fyzické, které navíc reaguje mnohem rychleji na léčbu.
 

 

Programování a nabíjení

Kameny a minerály programujeme vizualizací nebo modlitbou. Oboje je spojeno s naším vnitřním Já a záleží jen na naší představě, k čemu všemu je naprogramujeme. Nabíjení může probíhat slunečními paprsky, mentálně nebo vizuálně.

 

 

Jak pracovat s minerály

Nejdříve je potřeba kameny očistit. Nejenom mechanicky, ale i energeticky. Očištěním kamene očistíme nejen prostor a samotný kámen, ale především sami sebe.
Všechny kameny se nečistí a nenabíjí stejně, ale různě podle jejich složení a struktury.
 
 
Můžete je čistit těmito způsoby:
 
VODOU:   pramenitou, mořskou nebo minerální, nejvhodnější je voda tekoucí, ne stojatá či zakalená. Tekoucí voda odplavuje nahromaděné energie a pročisťuje. Používáme podle druhu kamene a aplikujeme po dobu od několika vteřin po několik dní.
 
 
SLUNCEM:   dobíjíme a čistíme podle citlivosti kamene
 
 
ZEMÍ:   zakopeme na čistém místě do pěkné půdy a necháme čistit podle individuálního druhu kamene. Po vykopání propláchneme a necháme na slunci nabít.
 
 
SOLÍ:  položíme na misku se solí nebo je do ní úplně zahrabeme.
Po vytažení opláchneme a opět necháme nabít na slunci.
 
 
 
MINERÁLY:   běžně se používá skleněná miska naplněná čistými krystaly (křišťál, ametyst, citrín, hematit apod.) na kterou kámen položíme a necháme několik dní čisti. Podle typu kamene volíme individuálně délku čištění a vhodný čistící druh minerálu. Ne všechny minerály se navzájem snáší. Miska hematitu má všeobecně čistící vlastnosti pro většinu minerálů. Hematit jako takový je samočisticí.
 
 
VIZUELNĚ:  uvolníme se, zklidníme své myšlenky a představujeme si, že kámen, který držíme v ruce obaluje bílé čisté světlo lásky, která vyčistí negativní energii z kamene a posílí jeho pozitivní vibrace.
 
 
BYLINKAMI:  kámen zabalíme do vonných čerstvých bylin, které nám pocitově dělají dobře a necháme na slunci byliny zaschnout kolem kamene. Takto vyčištěné minerály mají zvlášť silné léčivé účinky.
 
 
MODLITBOU:  modlitba je projevem vašeho vnitřního já a neměla by být ničím omezována.
 
 
ZVUKEM:  zvoňte nad kamenem zvonkem, činely, tibetskou miskou. Vysoké vibrace a vysoké tóny zvyšují vibraci kamene a znemožňují zde tedy udržení nižších vibrací.
 
 
VYKUŘOVÁNÍM:  užijeme vonné tyčinky, zapálené byliny, kadidlo, vonné dřevo apod.

 

 

Poznámka:  
Pozor, pozor? Na kámen, který nosíte, byste neměli nechat sahat a působit jiného člověka, protože, jak již bylo řečeno, kamínky mají schopnost vstřebávat energie z okolí a předávat je svému nositeli a ovlivňovat ho.!?

 

 

Minerály a lidské jemnohmotné tělo

Minerály se používají při léčbě jemnohmotných těl a čaker (viz.aura a čakry). Každý nalezený minerál se rozděluje podle tvrdosti, chemického složení a krystalické struktury, ale pro léčbu je zapotřebí něco víc. Jsou to jeho harmonické vlastnosti a intenzita zabarvení. Čím je jemnější zbarvení, tím jsou jemnější energie vyzařování a při vyšší sytosti jsou naopak energie hrubší zasahující více do hmoty. Každá barva má 7 základních aspektů: oživuje, povzbuzuje, léčí, objasňuje, inspiruje, informuje a naplňuje. Každý z aspektů má 7 barevných odstínů, které odpovídají barvě duhy i čakrám a postupují v tomto pořadí- červená, oranžová, žlutá, zelená, světle modrá, tmavě modrá, fialová. Čakry jsou energetická centra v těle.
 
 

Minerály v našem životě

Každý minerál má jiné vlnění a vibrační rozsah a proto má také jiné léčebné a harmonizační účinky. Vše je propojeno se vším a tedy i kameny jsou nedílnou součástí vývoje člověka. Ať je již vnímáme jako dekoraci či šperk nebo materiál vhodný pro stavbu domu, chrámu či kostela, tak i pro zábavu a potřeby technického světa. Uvědomujete si, že bez minerálů by nefungovala televize, mobil ani auto? Vše, kam se dnes podíváte a na co z technického hlediska pomyslíte obsahuje minerály v různých podobách. Od mikročipů v počítači až po paměťové karty do bankomatu. Bereme to jako samozřejmou věc. Bez minerálů by trpělo i naše zdraví a ani jídlo by nám nechutnalo.
 
 
 

Krystaly k dekoraci

Krystaly jsou nesmírně  dekorativní, zvláště pokud jsou vyleštěné a vybroušené, trebaže některé kameny působí ohromujicím dojmem i v přírodní neopracované podobě. Drahokamy jako například smaragd a safír patří mezi kameny vysílajicí silné vibrace. Zdobit se drahokamy patřilo v minulosti k výsadám králů a kněžím. Židovští velekněží nosili na hrudi pektorály poseté drahými kameny, představujicí nejen pouhý odznak úřadu, neboť člověku, který jej nosil na sobě, propůjčoval obrovskou sílu. Krystaly si svou moc zachovaly dodneška, a jednotlivé šperky lze proto vybírat nejen na základě jejich vzhledu.Poud budeme nosit krystaly nebo je budeme mít někde ve své blízkosti, mohou zesilovat naší energii (oranžový karneol), čistit prostor kolem vás (jantar), přitahování bohatství (citrín), na vylepšení, zvýšení intuice (apofylit), zvýšení mentální schopnosti (zelený turmalín), na sebedůvěru (hematit), léčivé schopnosti (smithsonit)...atd..
 
 
 

Něco k historii minerálů

Léčení kameny a minerály se datuje do období starého Egypta, antiky i středověku. Jsou dochovány fragmenty léčby drahými kameny i u indiánských kmenů. Kameny mají nejen léčivou, ale i magickou moc. Májové vkládali mrtvým do úst oblázek jadeitu. Ve starém Egyptě a Mezopotámii to byl tyrkys a amazonit, který byl ceněn více, než zlato. Tyto kameny se doprovázeli i k poslední cestu faraónů na onen svět a proto se nacházely v jejich hrobkách. Celá křesťanská historie je i historií drahých kamenů. Biskupové mají prsteny s velkým ametystem, symbolizující duchovní čistotu. Kardinálové naopak se safírem, kamenem víry, čistoty srdce a moudrosti. Alchymisté věřili, že kámen má tělo, duši, maso i krev, oheň i vodu a vše je propojeno v jednotě a harmonii.
Kameny i minerály mají svůj rytmus života. Tak jako jiné živé bytosti-zrod, život i smrt. Pouze z našeho pohledu se nám zdá, že se nemění. My jsme však oproti kamenu pouze "jepice", které mžiknutím oka přestanou existovat.
Dnes víme, že kameny žijí svým rytmem života, ale pouze nezachytitelným našimi běžnými smysly. Citliví lidé, vnímající vibrace, velmi dobře vycítí jejich silnou energii. Pomalu se učíme to, co jsme již dávno znali a uměli, tj. spolupráce s přírodou a přírodními zákony.  

                                                                  

.